att skicka en volontär

Vad är en sändande organisation?
Som sändande organisation hjälper du volontären att ta första steget in i en spännande upplevelse. Tillsammans söker ni efter lämpliga värdländer och mottagande organisationer samt ordnar med visum, biljetter och försäkringar. Här kan även Kumulus hjälpa till med koordinering och samordning.

Som sändande organisation har man även ansvar för att förbereda volontären, att samtala om kulturkrockar och reda ut praktiska detaljer inför tiden utomlands.


Hur går man till väga?
För att bli godkänd som sändande organisation måste man först fylla i en intresseanmälan. I programmet Europeisk Volontärtjänst behövs bara en ansökan som är gemensam för både den sändande och mottagande organisationen. Tillsammans med den mottagande organisationen kommer ni överens vem som ska skriva den.

Vad händer när man skickat iväg en volontär?
På plats är det den mottagande organisationen som ansvarar för volontärens göromål men den sändande organisationen ska ändå ha regelbunden kontakt med volontären under hans eller hennes vistelse.

Och när volontären kommer hem igen?
Den sändande organisationen ansvarar för att en slutrapport lämnas till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Det är även bra om den sändande organisationen hjälper till med att föra volontärens erfarenheter vidare, exempelvis genom seminarium, temakvällar och besök i skolor.

 

men.. hur gör man nu då?

Vi på Kumulus samarbetar med MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är till dem man skickar sin ansökan och det är också de som beslutar om godkännande och bidrag för Europeisk volontärtjänst. Vi på Kumulus kan sedan fylla en samordnande funktion för att ert volontärsarbete ska bli så smidigt som möjligt.

På MUCF hemsida hittar du mer information om vad det innebär att vara en sändande organisation. 

Psst!
Vill du ha stöd & råd när du skriver din ansökan eller diskutera volontärtjänst med någon som kan? Kontakta vår kanslichef Alexandra Winberg. alexandra@kumulus.se// 072 - 700 03 91