Kumulus kartläggning 2015

Under hösten genomförde Kumulus en kartläggning bland länets kommuner för att kunna styra vår verksamhet mot vad våra medlemmar efterfrågar. Detta har resulterat i att Kumulus har lämnat in en ansökan till Allmänna arvsfonden för att skapa ett nytt projekt med inriktning demokrati och delaktighet för unga i länet. 

Besked från Arvsfonden väntas sommaren 2016.

Har du något projekt du vill ha hjälp att driva? Kontakta oss!

Matilda Tonentschuk
072 713 11 66
matilda@kumulus.se