med våra ögon sett

Hur kom projektet till?
Projektets fulla namn är ”Med våra ögon sett” och innehåller både utställningen VÅLD och en toleransresa till Lettland.


Projektet började med att vuxna på Öland som arbetar med ungdomar upplevde en ökad rasism och främlingsfientlighet. Samtidigt visade LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) en allt för stor andel unga som kände av mobbing, otrygghet och utanförskap. Då kontaktade initiativtagare Barbro Knutsson, Anki Alm och Anette Axelsson oss på Kumulus och tillsammans startade vi projektet ”Med våra ögon sett”. En ansökan gjordes till Ungdomsstyrelsen om ekonomiskt stöd för att kunna genomföra projektet 
- och de beviljade det!

Uställningen VÅLD
Kumulus kontaktade Virserums konsthall som äger utställningen ”VÅLD – en utställning om dig” och fick den uppsatt på Zokker i Mörbylånga. Mellan den 19 september och den 30 september 2012 besökte samtliga niondeklassare på Öland utställningen. Även Östra Funkabo fritidsgård i Kalmar, Fritidsgården Zokker, Skansenskolans kamratråd och elevråd, allmänheten och Elevhälsan Borgholm besökte utställningen.

Toleransresan
Under 4 dagar i april besökte sedan 10 ungdomar från Mörbylånga kommun Lettland. I Lettland besöktes staden Liepaja och bland annat fängelset Karosta och en samarbetsövning som kallades ”Escape from USSR” där ungdomarna fick agera flyktingar under ca 2 timmars tid. Därefter besöktes en fritidsgård i staden Aizpute där ungdomarna tillsammans med lettiska ungdomar deltog i olika toleransövningar. I Riga besöktes sedan ockupationsmuseet.

Utöver Ungdomsstyrelsen bidrog Skandias stiftelse Idéer för livet, Sparbanksstiftelsen, Ö-kraft och Kalmar Rotaryklubb till att resan kunde genomföras. Efter resan redovisade ungdomarna sina upplevelser för sina skolor och sponsorerna. Det skapades även en kortare film av det material som ungdomarna filmat.

Projektet genomfördes 2012 och är inte längre aktivt. Låter det här ändå spännande och skulle du kanske vilja göra någonting liknande i din kommun eller organisation?

Kontakta oss på matilda@kumulus.se
så ser vi vad som är möjligt för er!