plattform för påverkan

Plattform för påverkan är ett projekt som Kumulus drev tillsammans med föreningen Plattform för Samhällsentreprenörskap och som skulle vara ett sätt för unga individer att nå ut till & få möjligheten att kunna påverka beslutsfattare med ansvar för ungdomsfrågor regionalt. Konkret innebar det en serie med paneldiskussioner utifrån olika teman med efterföljande workshops.

Projektet togs från idéskiss till koncept som sedan mynnade ut i en projektplan och finansieringsansökan till ungdomsstyrelsen. Vi tror även att projektet måste ha slagit rekord i processgenomloppstid. Från koncept till komplett 10 sidig projektansökan tog det 74h. Deadlines är till för att hållas.

Projektet avslutades 2013 och är inte aktivt nu. 
Frågor om det hänvisas till projektledare Nicholas Murigu