Svung - utbildning för ungdoms- och elevråd i Kalmar län

2015 påbörjade Kumulus tillsammans med Regionförbundet och Sveriges Ungdomsråd ett projekt för att stärka ungdoms- och elevråd i Kalmar län. Projektet gick ut på att ge råden verktyg för att organisera sig på ett demokratiskt och långsiktigt sätt, samt att vara drivande i politiska frågor - regionalt.

Projektet bestod av tre träffar, en enskild och två gemensamma. Första träffen fokuserade på utbildning av råden. Träff två och tre var inriktade på att samla in frågor som länets ungdomar ville driva tillsammans och konkretisera dessa under ett seminarium på Regiondagen i Oskarshamn 2015. Seminairumet genomfördes och var det mest uppskattade utifrån Regionförbundets utvärdering. 

Just nu pågår arbetet med att fortsätta denna utbildningsserie tillsammans med länets olika råd. För detta har Kumulus lämnat in en ansökan till MUCF's utlysning "Möten mellan unga och beslutsfattare" för att finansiera ytterligare två år. Projektet går numera under titeln "Unga möter beslutsfattare i Kalmar län".