varför action?

ACTION är ett treårigt projekt (2011-2014) under Kumulus som i samarbete med Regionförbundet skapat ett nytt sätt att fördela regionala pengar till unga i Kalmar län för att öka möjligheten till engagemang och organisering på fritiden.

Om kommunen är medlem hela projekttiden är ni med och delar på en pott på 600 000 kr som fördelas ut mellan 2011-2014. ACTION gör så att ni kan hämta hem en stor del av er medlemsavgift i Kumulus genom att satsa på era ungdomars projekt.

Hur mycket pengar som ligger i er pott beror på antalet ungdomar mellan 13-25 år i er kommun och antalet kommuner som är medlemmar i Kumulus.

vad kan action ge er organisation?

Att anordna ett projekt helt själv på fritiden är både lärorikt och utvecklande. Det är ett sätt för ungdomarna att se att kommunen tror på dem och prioriterar deras fritid - det blir en liten självförtroendeboost helt enkelt! Projektet har också visat på ett minskat utanförskap bland de riskgrupper som identifierats enligt LUPP.

ACTION ska verka för ett starkt samarbete mellan regionförbundet, kommun, föreningsliv och ideella organisationer. Projektet ska vara en gemensam plattform för medlemskommuner och ideella organisationer där ni kan gynnas av varandra och öka samarbetet över kommungränserna som ett gemensamt krafttag för våra ungdomar i länet. 

har du sökt action?
här finns all information du behöver

loading...

kontakta oss

Vill du ställa en fråga?
Kontakta oss på Kumulus!

johanna@kumulus.se
072 - 531 33 55