Kumulus styrelse

Föreningens löpande verksamhet och förvaltning leds av en styrelse. Styrelsen är också föreningens högsta beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Styrelsen består av ordförande samt ytterligare fyra till åtta ledamöter.

I styrelsen för år 2018:

Marcus Nilsson (ordf), UNF
Eva Karlsson, Friluftsfrämjandet
Lena Granath, Regionförbundet
Jonas Nilsson, Free motion parkour
Martina Johansson, SVEROK
Magnus Larsson, Oskarshamns kommun
Vakant plats (förening)
Vakant plats (kommun)

Har du frågor om styrelsearbetet eller vill komma i kontakt med någon av ledamöterna? Kontakta oss på johanna@kumulus.se