Kumulus styrelse

Föreningens löpande verksamhet och förvaltning leds av en styrelse. Styrelsen är också föreningens högsta beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Styrelsen består av ordförande samt ytterligare fyra till åtta ledamöter.

I styrelsen för år 2020:

Jonas Nilsson (ordf), Freemotion
Anton Sejnehed, Oskarshamns kommun
Johanna Wyckman, Region Kalmar län
Malin Lindh, Dacke scoutdistrikt
Vakant plats, (förening)
Vakant plats, (kommun) 
Vakant plats (förening)
Vakant plats (kommun)

Har du frågor om styrelsearbetet eller vill komma i kontakt med någon av ledamöterna? Kontakta oss på matilda@kumulus.se

här hittar du styrelsens stadgar