att vara en kumulus-medlem

Kumulus är en ideell förening i Kalmar län som bygger på ett aktivt medlemsskap. Tillsammans med  kommuner och andra ideella föreningar i länet vill vi driva och skapa projekt som gynnar er och era ungdomar.

Som medlem i Kumulus får ni tillgång till Kumulus samordning av volontärer, stöd, rådgivning och verksamhet som riktar sig till unga och de som arbetar med unga (fritidsledare, föreningsledare, skolpersonal osv). 

bli medlem som kommun

Länkar

Basmedlemskapet för våra kommuner kostar:
34 000 + 3,75 kr per ung (13-30 år) som bor i kommunen.

I medlemskapet ingår bland annat:

 • Två volontärer + handledarträffar och kompetensutvecklingsinsatser
 • En informationsinsats i kommunen/år
 • Unga i kommunen får fri handledning för att bli volontärer och kan använda Kumulus som sändande organisation
 • Organisationer och föreningar har också möjlighet att få handledning för att bli ackrediterade ESC-projektinnehavare.
 • Tillgång till alla Kumulus aktiva projekt, utbildningar & material
 • Möjlighet att använda Kumulus för att skriva projektansökningar
 • Tillgång till Kumulus erfarenhet av att arrangera ungdomsdialoger, politikerträffar, skräddarsydda utbildningar och event för unga


Om en medlemskommun vill ta emot fler än två volontärer tillkommer en kostnad på 7500 kr/volontär & år för att Kumulus ska kunna administrera detta. Från och med januari 2014 gäller 12 månaders uppsägningstid av medlemsskap.

bli medlem som organisation

Medlemsskapet för regionala organisationer är 2500 kr per år & medlemskapet för lokala organisationer är 200 kr per år.

I medlemsskapet ingår:

 • Skicka och ta emot en volontär till och från Europa
 • Administrera godkända EU- projekt inom europeiska solidaritetskåren (ESC)
 • Stötta hosting organization
 • ACTION- uppväxling av kommunala medel för satsningar på ungas egna idéer (endast regionala föreningar)
 • Processtöd för ansökningar till nationella och EU- program som syftar till utveckling av lokala och mellankommunala ungdomsprojekt. 


Från och med januari 2014 gäller 12 månaders uppsägningstid av medlemsskap