skaka om - din väg till påverkan

Är du tillräckligt ung för att ha en åsikt? På vår plattform kan du lägga upp dina idéer eller rösta, gilla och dela någon annans. Gör din röst hörd & påverka nu - registrera dig på www.skakaom.nu direkt! 

Projektidé 
Genom en förkortad och förenklad medborgardialog kunna öka ungas möjlighet till delaktighet, förståelse och inflytande i Kalmar län.

Hur går det till?
Projektet är framtaget av föreningen Kumulus i mycket nära samarbete med fyra studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. Projektet startade 2013 och det pågick till 31 oktober 2016. Under den tiden byggde länets kommuner upp det nya verktyget tillsammans med unga för att öka kunskapen om inflytande och underlätta beslutsvägen för de mellan 13-20 år.

Projektet bygger på att unga enklare ska kunna påverka via en portal på Internet kopplat till sociala medierna och fungera som ett komplement till befintliga metoder som byggs på med tiden. Förlag som lämnas in ska sedan kunna göras om till medborgarförslag för kommunen eller länet utifrån antalet likes. Därefter ska det ske en snabb återkoppling från kommunen.
 
Varför Skaka Om?
Visionen är att det byggs upp ett nätverk av unga, beslutsfattare och andra aktörer i Kalmar län. Ungdomarna ska känna att de kan påverka, vara delaktig i utvecklingsfrågor och upplevas som meningsfulla. De ska även känna att de vet hur de går tillväga för att påverka och vara en del av samhällets utveckling. Ungdomarna blir därmed även en resurs för beslutsfattare och andra aktörer så att Kalmar läns unga är en viktig röst att lyssna på.

Bakom projektet står Kumulus – möjligheter för unga som är en ideell förening med Kalmar läns kommuner och föreningar som medlemmar. Medsökande är Regionförbundet Kalmar län, projektet Det Goda Mötet, Leaderprojektet Ungt engagemang och mediestudenter från Linnéuniversitetet samt Kumulus medlemmar.

Kumulus kommer att koordinera, initiera, utvärdera, stärka projektet för att öka ungas delaktighet och inflytande. Tillsammans med unga och samarbetspartners ska vi öka ungas rätt att göra intryck på sin vardag.

checklista för ungdomsdelaktighet

Är du politiker eller tjänsteperson och letar efter ett enkelt sätt att inkludera unga i dina beslut? Ladda ner vår checklista för ungdomsdelaktighet här!

kontaktpersoner

Kanslichef:
Matilda Tonentschuk
072 713 11 66
matilda@kumulus.se

Kumulus på instagram

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.