att skicka en volontär

Vad är en sändande organisation?
Som supporting organization hjälper du volontären att ta första steget in i en spännande upplevelse. Tillsammans söker ni efter lämpliga värdländer och hosting organisationer samt ordnar med visum, biljetter och försäkringar. Här kan även Kumulus hjälpa till med koordinering och samordning.

Som supporting organization har man även ansvar för att förbereda volontären, att samtala om kulturkrockar och reda ut praktiska detaljer inför tiden utomlands.


Hur går man till väga?
För att bli godkänd som supporting organization måste man först fylla i en intresseanmälan. I programmet Europeiska solidaritetskåren behövs bara en ansökan som är gemensam för både supporting och hosting organizationen. Tillsammans med hosting organization kommer ni överens vem som ska skriva den.

Vad händer när man skickat iväg en volontär?
På plats är det hosting organization som ansvarar för volontärens göromål men supporting organization ska ändå ha regelbunden kontakt med volontären under hans eller hennes vistelse.

Och när volontären kommer hem igen?
Supporting organization ansvarar för att en slutrapport lämnas till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Det är även bra om supporting organization hjälper till med att föra volontärens erfarenheter vidare, exempelvis genom seminarium, temakvällar och besök i skolor.

men.. hur gör man nu då?

Vi på Kumulus samarbetar med MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är till dem man skickar sin ansökan och det är också de som beslutar om godkännande och bidrag för Europeiska solidaritetskåren. Vi på Kumulus kan sedan fylla en samordnande funktion för att ert volontärsarbete ska bli så smidigt som möjligt.

På MUCF hemsida hittar du mer information om vad det innebär att vara en sändande organisation. 

Psst!
Vill du ha stöd & råd när du skriver din ansökan eller diskutera volontärtjänst med någon som kan? Kontakta vår kanslichef Johanna Levin. johanna@kumulus.se// 072 - 531 33 55